Molzišče TANDEM

Sedaj ni več potrebno čakati na krave, ki jih je težko pomolsti in s tem upočasnjujemo celoten proces molže. Molzišče AutoTandem, ki ga je zasnovala GEA, vsebuje napredno tehnologijo, trdno konstrukcijo in visoko stopnjo avtomatizacije. Koncept AutoTandema ponuja več udobja tako za živali kot tudi za molznika. To pa je izhodišče za hitro molžo in prvovrstne rezultate. Končni izkupiček je za več kot 30% višji na eno molzno stojišče.
molzišče tandem
molzišče tantem
Prehod krav v samostojnih boksih je samodejno nadzorovan s senzorji premikanja. Živali so bolj pripravljene na molžo, prav tako je spremljanje živali za molznika veliko lažje. Molzišče AvtoTandem prinaša najboljše pogoje za miren in stalen prehod krav.

Pri molži boste pridobili 30% višji končni proizvod na molzno mesto. Molža v samostojnih molznih stojiščih blagodejno vpliva na živali med molžo in vam omogoča optimalni pogled na vsako kravo. Molža poteka nemoteno za občutljive ali visoko zmogljive živali. Živalim prijazne dimenzije molznih boksov, ki so iz kovinske vroče cinkane konstrukcije. Samodejni nadzorni sistem nad prehodom živali, vrata za vsak boks so krmiljena z vakuumskimi cilindri katere krmilijo zanesljivi senzorji gibanja.
molzišče tantem
molzišče tandem